Commercieel vastgoed: dynamiek en uitdagingen in Q3 2023

Commercieel vastgoed staat niet stil. Het derde kwartaal van 2023 schetst een boeiend beeld van de koers die deze branche inslaat. Kantoorruimtes, winkelcentra en bedrijfsruimten ondergaan elk hun eigen ontwikkelingen, met groeimogelijkheden en uitdagingen. Ontdek hoe deze veranderingen de investeringswereld beïnvloeden en wat het betekent voor beleggers en de bredere zakelijke gemeenschap van commercieel vastgoed. We lopen door de meest opvallende cijfers en bevindingen van het NVM heen van afgelopen kwartaal.

Kantorenmarkt: Amsterdam aan de leiding
Met een opvallende groei van 32% valt de inname van kantoorruimte behoorlijk op, vooral vergeleken met hetzelfde tijdsbestek vorig jaar. Deze significante stijging speelt zich met name af in Amsterdam, waar bijna een derde van alle kantooropnamen plaatsvindt. Buiten de grootstedelijke gebieden blijft daarentegen een noemenswaardige groei uit, wat resulteert in een totale kantooropname die lager uitvalt dan in voorgaande jaren.

Bedrijfsruimtemarkt: volumedaling met toename in transacties
In de dynamiek van de bedrijfsruimtemarkt merken we een afname van het opnamevolume in oppervlakte (-18%). Echter, deze statistiek wordt gecompenseerd door een opvallende stijging van het aantal transacties, dat met 10% is toegenomen vergeleken met vorig jaar. Deze toename is voornamelijk te danken aan de hoge opname van kleinere metrages, waarin een groeiende vraag en diversificatie van bedrijfsruimten zichtbaar worden. Bij Ditters BOG blijven we alert op deze marktontwikkelingen om onze klanten optimaal te adviseren en ondersteunen bij hun vastgoedbeslissingen.

Winkelmarkt: gematigde toename met neerwaartse verwachtingen
In het huidige winkellandschap zien we een bescheiden toename van het aanbod. Ondanks deze stijging was de opname van winkelruimten voor het tweede opeenvolgende kwartaal hoger dan het voorgaande kwartaal. Ondanks deze voorzichtige stijging, zijn de vooruitzichten voor de sector niet rooskleurig en heerst er een terughoudend sentiment door recente faillissementen van winkelketens.

Zoekverkeer en interesse: afname in activiteit
In het vastgoedlandschap valt op dat het zoekverkeer op Funda Business afneemt, en de aandacht voor vastgoedobjecten lijkt te verminderen. Deze verminderde activiteit kan wijzen op een mogelijke afnemende interesse in het huren of kopen van vastgoed. Een veranderend speelveld vraagt om inzicht en strategie. Bij Ditters BOG begrijpen we de dynamiek van de markt en kijken we graag samen met u naar de beste aanpak voor uw vastgoedportefeuille

Beleggingslandschap: onzekerheid en aantrekkelijkheid
Commercieel vastgoed behoudt zijn aantrekkingskracht als een solide belegging, met name als waardevaste haven tegen inflatie. Terwijl de belangstelling voor woningbeleggingen lijkt af te nemen door recente marktontwikkelingen, zoals stijgende rentetarieven en aanhoudend hoge vraagprijzen, merken we bij Ditters BOG een verschuiving naar duurzame kansen in commercieel vastgoed. Fiscale maatregelen, waaronder Box 3, spelen een rol in de terughoudendheid van particuliere beleggers. Ontdek samen met ons de strategische mogelijkheden voor duurzaam rendement in commercieel vastgoed.

Commercieel vastgoed heeft het derde kwartaal van 2023 een gevarieerd beeld laten zien. Als partner in bedrijfsonroerendgoed sta ik paraat om samen met u de beste strategie te bepalen voor komend jaar, 2024. Laten we binnenkort een gesprek inplannen en uw investeringsdoelen bespreken. Ik kijk ernaar uit om met u te spreken in deze boeiende marktomstandigheden.