Verduurzaming van bestaande gebouwen: het is meer dan een trend

Binnen vastgoedbeheer is duurzaamheid niet langer alleen een modewoord, maar een strategische zet voor waardecreatie en rendement. Bij Ditters BOG omarmen we de evolutie van vastgoed naar een groenere toekomst en laten we zien hoe het optimaliseren van bestaande gebouwen niet alleen milieuvriendelijk is maar ook een slimme zet voor zowel vastgoedbeheerders als ondernemers.

  1. Eenvoudige en rendabele transformaties
  2. Groeikansen voor beheerders en ondernemers
  3. Groene kansen en zwarte koffie

Eenvoudige en rendabele transformaties
Traditioneel werd gedacht dat duurzaamheid hand in hand ging met hoge kosten en complexiteit. Echter, recent onderzoek onthult dat het verduurzamen van bestaande gebouwen vaak eenvoudiger en rendabeler is dan voorheen gedacht. Dit opent de deur naar een win-win scenario waarin zowel het milieu als de financiën een boost krijgen.

“We hebben ons gericht op mitigatie op gebouwniveau, oftewel het nemen van maatregelen in een gebouw om de uitstoot te verminderen en energiezuinig te maken. Het is evident dat verduurzamen loont, maar daarbij moeten wel de juiste afwegingen worden gemaakt. Eenvoudige ingrepen kunnen al gauw een grote labelsprong opleveren. Voor oudere gebouwen bestaat wel degelijk een businesscase om te verduurzamen.” (Tom Berkhout, NVM Business Innovatie, 2023)

Groeikansen voor beheerders en ondernemers
Het verduurzamen van bestaande gebouwen biedt vastgoedbeheerders niet alleen de kans op een milieuvriendelijk imago, maar ook concrete voordelen die goed meetbaar zijn. Energie-efficiënte upgrades leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen op het gebied van nutsvoorzieningen en onderhoud. Dit vertaalt zich direct in een verbeterde bottom line en verhoogde waarde van het vastgoedportfolio.

Ondernemers, aan de andere kant, kunnen profiteren van de groeiende vraag naar duurzame bedrijfsruimten. Duurzame gebouwen zijn niet alleen aantrekkelijker voor klanten en medewerkers, maar bieden ook kansen voor operationele efficiëntie en kostenreductie op de lange termijn. Het versterkt niet alleen het bedrijfsimago, maar stimuleert ook de bedrijfsgroei.

“We zien elke dag dat de bewustwording van de huurder groter wordt. Energielasten krijgen steeds meer invloed.”

Groene kansen en zwarte koffie
Bij Ditters BOG juichen we de groeiende trend van duurzaamheid in de vastgoedsector toe. En we zijn verheugd om te zien dat deze ontwikkeling niet alleen ethisch verantwoord is, maar ook zakelijke kansen creëert. De toenemende vraag naar duurzame bedrijfsruimten opent nieuwe marktsegmenten en vergroot de diversiteit van onze cliënten. Door duurzame elementen te integreren in onze vastgoedportfolio’s streven we niet alleen naar waardestijging, maar positioneren we onszelf als voorstanders van milieubewust vastgoed.

Bent u op zoek naar een klimaatneutraal pand? Of wilt u meer weten over het onderwerp verduurzamen van bestaande bouw? Neem contact met ons op. Dan drinken wij binnenkort een kop koffie terwijl we het gaan hebben over hoe Ditters BOG kan ondersteunen bij het uitbreiden van uw vastgoedportfolio met waardevolle, milieubewuste investeringen.